" /> Vásárlási feltételek - Táska, Bőrönd, Pénztárca, Webáruház |

Ügyfélszolgálat, tanácsadás: 06702096246  |  H-P: 9:00-18:00

Örülünk, hogy itt vagy! Rendelj bátran, NYITVA VAGYUNK!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Alapvető rendelkezések

Impresszum: A webáruház adatai:

A szolgáltató neve: Jurecska Szilvia E.V.

A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@plazabox.hu

Nyilvántartási szám: 59128098

Adószáma: 90006665-2-35

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Unas Online Kft.
Székhelye: 9400 Sopron Kőszegi út 14.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mai címe: unas@unas.hu
Telefonszám: 0036 99 200 200

A Webáruház Ügyfélszolgálata: 

Telefon: +36 70 209-6246
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfőtől – péntekig: 9:00-tól 18:00-ig 

E-mail: ugyfelszolgalat@plazabox.hu

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház oldalán elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

A honlapon folytatott tevékenység:

A Szolgáltató a honlapon táskákat, bőröndöket, pénztárcákat és egyéb kiegészítő termékeket értékesít a Vásárlók számára.

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme alatt áll. Tilos bármilyen, a webshop felületén lévő írásos anyag, fénykép, vagy logó felhasználása. Felhasználása csakis a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. 

 

1.3. Adatkezelési szabályok GDPR adatkezelési tájékoztató

A Webáruházban való vásárláshoz a Vevő adatokat ad meg és hozzájárul az adatai kezeléséhez. Az adatait a Plazabox.hu webáruház kezeli. 

A Vásárló a regisztrációval elfogadja azt, hogy megadott személyes adatait a Webáruház munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy azok törlését kérheti írásban, az Eladó e-mail címére küldött levélben.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) (a „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

Részletes tájékoztató az adatkezelésről:

Az adatkezelő neve és adatai:

A szolgáltató neve: Jurecska Szilvia E.V.

A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@plazabox.hu

Levelezési cím, panaszkezelés: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@plazabox.hu

Telefonszám: +36702096246

Weboldal címe: https://plazabox.hu/

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, rendelésszám.

 

Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

 

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A címzett székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A címzett telefonszáma: +36-1/767-8200

A címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

A címzett weboldala: posta.hu

 

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

 

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik..

 

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.

 


Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

 

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

 

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Alapvetően három típusú cookiet különböztetünk meg, a működéshez elengedhetetlen cookie-t, ami a Weboldal megfelelő működését szolgálja, statisztikai célú és marketing célú cookiekat.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a statisztikai és a marketing célú cookie-k esetében, valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Weboldal működésének biztosításához szükséges jogos érdek, a működéshez szükséges cookiek esetében.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:A működéshez elengedhetetlen cookie-k:

Amennyiben Ön nem fogadja el ezen cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem biztos, hogy elérhetőek lesznek az Ön számára.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

referal Segít beazonosítani a látogatások korábbi forrását. A süti élettartama 3 hónap.

Marketing célú cookie-k:

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Tárhelyszolgáltató: 

Unas Online Kft.
Székhelye: 9400 Sopron Kőszegi út 14.
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mai címe: unas@unas.hu
Telefonszám: 0036 99 200 200

A webáruház adatkezeléséhez szükséges adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete és a 2011. CXII. törvény alapján.

A webáruház online értékesítési tevékenységéhez, a megrendelések teljesítéséhez adatkezelés szükséges. Az adatkezelés jogalapja: az Info tv., valamint a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, cím, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási név, számlázási cím. Ezen személyes adatok megadása a szerződéskötés és a megrendelés előfeltétele.
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési az adatkezelési cél megvalósulásáig tart.
A nevét, címét, és ha eltér, akkor a számlázási nevét és címét az adatkezelési cél megvalósulása után is kezeljük Jurecska Szilvia E.V. adózási és könyvviteli feladatainak teljesítésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig. 

 

1.4. A megjelenített termékek online, vagy személyesen is megvásárolhatók. A személyes átvétel lehetőségéről, idejéről a Vevő telefonon érdeklődik a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikén.

 

1.5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Az Ön monitor színbeállításától függően a termékek színei eltérhetnek a monitoron látottól.

 

1.6. Árak 

A webáruházban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényesek. A feltüntetett árak bruttó árak és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat és az esetleges utánvét kezelési díjat. A szállítási díj a pénztárban látható és ott kerül a megrendelés végösszegéhez. Az esetleges hibás árak feltüntetéséért felelősséget nem vállalunk. Hibás ár feltüntetésekor az Eladó tájékoztatja Vevőt a termék valós áráról. Ez esetben a Vevő eldöntheti, hogy megvásárolja e a terméket, vagy él a megrendelés lemondásának jogával. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

 

1.7. A rendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik. Azok a rendelések, melyeket Vevő munkanapokon 12:00 azaz délig elküld, másnap szállításra kerülnek, amennyiben a GLS Házhozszállítást választják.

 

1.8. A Rendelés menete

A kiválasztott terméket a kosárba kell tenni a megrendeléshez. A termék kosárba rakása után még nem keletkezik fizetési kötelezettség. A kosárban lévő termékeket, a szállítási és számlázási cím megadásával, valamint a szállítási mód és fizetési mód megadása után lehet megrendelni. Adatbeviteli hibák kijavítására a kosárba rakás után is van lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

 

1.9. Fizetési lehetőségek, szállítási módok

Webáruházunkban lehetőség van utánvéttel és átutalással is kifizetni a rendelést.

Átutalásos fizetési mód választásakor válassza az "átutalás" fizetési módot, ez után láthatóvá válik a webáruház bankszámlaszáma, ahová várjuk az utalást.

Lehetőség van a futárszolgálattól utánvéttel is átvenni a rendelést, ahol átvételekor kell kifizetni készpénzzel vagy bankkártyával

 

Szállítási módok és díjak:

Házhozszállítás GLS futárszolgálattal: 1390 Ft (30000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes.)

Házhozszállítás MPL futárszolgálatal: 2990 Ft 

Szálltás GLS Csomagautomatába vagy Csomagpontra: 890 Ft (30000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes.)

Szállítás Foxpost csomagautomatába: 990 Ft (30000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes.)

Szállítás MPL csomagautomatába: 2500 Ft

Utánvétes fizetési módban minden esetben 390 Ft kezelési költséget kell megfizetni.

Magyarországon megrendelt árukat csak 18. életévüket betöltött személyeknek szállítunk ki, kizárólag magyarországi címre.

 

GLS Csomagautomata:

A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS Csomagautomatákból. A GLS Csomagautomaták jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, vagy egyéb forgalmas üzletekben. Akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. A GLS e-mail, vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot.

Foxpost Csomagautomata:

A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a Foxpost Csomagautomatákból. A Foxpost Csomagautomaták jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, vagy egyéb forgalmas üzletekben. Akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. A Foxpost e-mail, vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot.

 

Kiszállítási idő:

A megrendelt termék várható szállítási ideje, az általunk küldött megerősítő e-mail kiküldése után, raktáron lévő termékeknél 1-3 munkanap.

Kiszállítás: Miután összekészítettük a megrendelt terméket és a csomagot átadtuk a futárszolgálatnak, azt követően már csak a futárszolgálat küld értesítést a csomag érkezési idejéről. A megrendelést lehetőség van a Csomagpontokon, Csomagautomatáknál is átvenni a rendelést, ahol bankkártyával is lehet fizetni.

 

1.10. A szolgáltató webáruház a megrendelés megérkezése után a megrendelőnek elektronikus úton visszaigazolást küld. 

 

1.11. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. 

 

1.12. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt  tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

1.13. Elállás joga és menete

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A vállalkozás a Vevő részére, a megrendelés kiszállítását nyugtázó e-mailben elektronikusan kiküldi az elállási nyilatkozatot. Ha Vevő vissza szeretné küldeni a megrendelt terméket a Vállalkozás részére, azt ennek a kitöltésével teheti meg.

Az elállási nyilatkozaton, Vevő feltünteti a bankszámlaszámát, melyre a Vállalkozás visszautalja a termék vételárát.

Vállalkozás nem köteles Vevő részére postán a vételárat visszafizetni, kizárólag bankszámlaszámra utalja azt vissza.

A Vevőnek joga van a megvásárolt termék visszaküldésére. Erre 14 nap áll rendelkezésre a kézhezvételtől számítva. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. Amint az áru visszaérkezik a Szolgáltató címére, annak vételi összegét a Szolgáltató köteles 14 napon belül visszautalni Vevő részére. A Szolgáltató visszautalja a Vevő számlaszámára a megrendelés összegét, szállítási díj és kezelési díj nélkül. Erre a Szolgáltatónak 14 nap áll rendelkezésre.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető Elállási nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

 

1.14. Garancia, jótállás

Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Ha a termékek használata során bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük értesítsen minket e-mailben az  ugyfelszolgalat@plazabox.hu címen, vagy telefonon a +36 70 209-6246 - os számon.

Garanciális probléma esetén a terméket a Vevő saját költségére küldi vissza Webáruház címére. Cím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1. Amennyiben a reklamációt jogosnak ítéljük meg, a következőképpen járunk el: Ha javítható a hiba, azt Webáruház kijavítja és a javított terméket saját költségünkre visszajuttatjuk Vevőhöz. Ha nem javtható a hiba, akkor kicseréljük a terméket, vagy visszautaljuk annak vételárát. Visszatérítést csak bankszámlára tudunk küldeni, postai címre pénzt nem küldünk.

A termék nem rendeltetésszerűen használt okokból keletkezett sérülése miatt reklamációt nem fogadunk el. Vitás esetekben független laboratóriumban vizsgáltatjuk be a terméket, ahol szakvéleményt készítenek róla. Vitás eset lehet az, amikor nem lehet eldönteni, hogy a termék használatból eredően, nem rendeltetésszerű használattal sérül, vagy kopik meg. Ilyenek lehetnel a bőröndök kerekeinek kopása, a táskák sarkainak kopása, a termék színének fakulása, a termék egy helyen való kopása, cipzárak meghibásodása, stb. 

A termék garanciális érvényesítésének módja a visszaküldés. Terméket csak eredeti címkével és az eredeti számlával, nyugtával lehet visszaküldeni. Ezek hiányában nem áll módunkban a garanciás igényt elfogadni.

A garanciális problémával visszaküldött terméket továbbítjuk a forgalmazónak/gyártónak, aki a jogszabályok betartása mellett gondoskodik a termék kijavításáról. A garanciális javítások átfutási ideje 1-2 hét, de forgalmazó fenntartja a jogot ez időtartam hosszabb meglétéről is.

Csere, vagy pénzvisszafizetés: Csak azokra a termékekre vonatkozik, ahol bebizonyosodik, hogy a keetkezett hiba rendeltetésszerű használat mellett keletkezett.

 

1.15. Regisztráció

A webáruházban való böngészéshez és megrendeléshez nem kell regisztrálni. A regisztráció mindenkinek önkéntes. A Vásárló a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Eladót azok tárolására, kezelésére. A Vásárló a regisztrációval feljogosítja az Eladó arra, hogy megadott személyes adatait az Eladó munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy azok törlését kérheti írásban, az Eladó e-mail címére küldött levélben. A Vásárló a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Eladónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Eladó jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

 

1.16. Panaszkezelés

A Vásárló, a megrendelt termék esetleges panaszbejelentéséről az Eladónál írásban jelezheti a Webshop elérhetőségein. A vásárlói panasz elutasítása esetén a Vásárló a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat, vagy az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezheti.  A fogyasztóvédelmi képviselet térítésmentesen képviseli a vásárlók jogait, fogyasztóvédelmi képviselő az önkormányzatoknál is elérhető. Az ODR az EU vásárlóinak interaktív fogyasztóvédelmi platformja, melynek segítségével a Vásárló panaszt tehet ezen a címen: ec.europa.eu/consumers/odr.  

A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

1.17. A Plazabox.hu ajándékutalvány felhasználási feltételei:

 1. Az ajándékutalvány csak a Plazabox.hu webáruházban, online vásárláskor használható fel.
 2. Az ajándékutalvány megrendelése csak banki átutalással lehetséges, utánvétes lehetőségre nincs mód.
 3. Az ajándékutalvány megrendelésekor nem postázunk ki fizikálisan csomagot, hanem e-mailben, kuponkód formájában küldjük el.
 4. Az ajándékutalvány és az egyedi kuponkód a megrendeléstől számított 6 hónapig használható fel.
 5. Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható, levásárlása csak egy összegben lehetséges és a fel nem használt összeg elvész.
 6. Ha a választott termék/ek összege meghaladja az ajándékutalvány összegét, a fennmaradó összeget utánvéttel, vagy banki átutalással kell kifizetni.
 7. Az utalványon lévő összeg, a kosár menüpontban lévő KUPONKÓD mezőbe beírt kóddal használható fel.
 8. Az utalvány kuponkódja csak egyszer használható fel és a rendelés leadásakor érvényét veszti.
 9. Olyan rendelésben, ahol fizikai termék és ajándékutalvány is szerepel a kosárban, két külön rendelésben kell leadni.
 10. Az ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékkártya vásárlására nem fordítható, és visszavásárlására sincs mód.
 11. Az ajándékutalvány tulajdonosa az, aki a kuponkód birtokában van. 
 12. A Plazabox.hu webáruház nem vállal felelősséget az ajándékutalvány kuponkódjának elvesztéséért, törléséért vagy megsemmisüléséért. Az utalványt pótolni nem tudjuk. Kérjük, az utalványkódot kezelje bizalmasan, tartsa biztonságos helyen! 
 13. A Plazabox.hu ajándékutalvány csak online vásárolható meg. Megrendelése leadásakor bankkártyával fizetendő, utánvétes kiszállítására nincs lehetőség. Amennyiben más termékeket is kíván vásárolni, kérjük, azt külön rendelésben adja le.
 14. A rendelés véglegesítése után egy kuponkódot tartalmazó e-mailt küldünk a megrendelő e-mail címére. Ezt a levelet akár rögtön továbbküldheti a megajándékozottnak, amit kiegészíthet személyes üzenetével.

1.18. Át nem vett csomagok

A megrendelt, de lemondani kívánt csomagot mielőbb szíveskedjen jelezni nekünk az ugyfelszolgalat@plazabox.hu e-mail címre, vagy a +36 70 209-6246-os telefonszámra. A csomag lemondását csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a lemondási szándékáról még a feladás előtt tájékoztat minket. Mivel rövid szállítási határidővel dolgozunk, a csomagok a rendelés napján vagy legkésőbb az azt követő munkanapon kerülnek feladásra. 

 

A futárszolgálatnak már átadott csomag lemondását nem áll módunkban teljesíteni! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a merendelés leadásával, felek között, a jogszabály értelmében, elektronikusan kötött szerződés keletkezik. Ez mindkét fél részéről jogokat és kötelezettségeket von maga után. Eladó köteles a megrendelt csomagot elküldeni Vevő részére. Vevő köteles a megrendelt csomagot kifizetni és átvenni. Mivel minden feladott csomag után, az Eladónak csomagolási és szállítási díja keletkezik, ezért minden át nem vett csomag után, Eladó 2000 Ft díjbekérőt állít ki és küld el Vevő részére. A díjbekérő megfizetése hiányában, a követeléskezelői díj megfizetése is Vevőt terheli.

Ha Vevő nem rendezi a díjbekérőn lévő tartozását a megadott fizetési határidőig, úgy kiegyenlítetlen tartozása megkárosításnak minősül, melynek követelését Eladó továbbítja egy kintlévőség kezelőnek.

Át nem vett csomag esetén, Eladó jogosult a Vásárlóval kötött szerződést a szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesíteni Vásárló felé. Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt email, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondó levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik. Amennyiben emailes kommunikációra sem érkezik válasz a Vásárlótól, abban az esetben az Eladó továbbítja a tartozást egy kintlévőség kezelőnek. Ügyvédi felügyelettel, valamint extra díjakkal is kell majd kalkulálni, ami az ügyvéd és a kintlévőségkezelő cég hatásköre és külön munkadíja.

Erre azért van szükség, mert az át nem vett csomagok miatt Vállalkozásunknak meg nem térített költsége keletkezik. Célunk, hogy tisztességes és kölcsönösen elégedett Eladó - Vásárló kapcsolatot hozzunk létre.

 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés:

Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés vételárát és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

1.19. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket módosítsa. A módosítás a webáruházban való közzétételkor válik hatályossá.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

A fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye alapján az alábbi Békéltető Testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu, kerelem@baranyabekeltetes.hu
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, (46) 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

3. Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím: www.bekeltet.hu

4. Csongrád-Csanár Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202, (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu

7. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710, (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

8. Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1) 269-0703
Fax száma: (1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

A webáruház (Szolgáltató) fenntartja a jogot a webáruház minden szöveges és képi tartalmi elemének birtoklására, annak minden részletére kiterjedően. Tilos a weboldalon megjelenő képek és a szöveges tartalmak lemásolása, letöltése és feldolgozása. 

 

A webáruházban hibás ár, hibás leírás esetén fenntartjuk a jogot a változtatásra. Amennyiben a megrendelés a hibás áron történt, tájékoztatjuk a Vevőt, aki elállhat a megrendeléstől, vagy megerősítheti azt.

Elállási Nyilatkozat

Rendelésedtől 14 napon belül elállhatsz. Az elállási időszak a rendelés kézhezvételétől kezdődik.

Hogyan küldheted vissza a rendelésed?

1. Töltsd ki a visszaküldési űrlapot

2. Helyezd a visszaküldeni kívánt terméke(ke)t ugyanabba a csomagba, amelyikbe a rendelésed érkezett.

3. Tedd a visszaküldési űrlapot a csomagba és zárd le biztonságosan.

4. Az alábbi címre küldd vissza a termék(ek)et: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1.
A visszaküldés költsége a vásárlót terheli. Utánvétes, portós csomagot nem veszünk át.

Hogyan kapod vissza a rendelésed árát?

A pénzvisszafizetés módja bankszámlára utalás, amihez kérjük add meg a bankszámlaszámod. Ha bankkártyával egyelítetted ki a vásárlás összegét, akkor a bankkártyádra visszafordítjuk a visszaküldött termék(ek) összegét.

Ha a termék megérkezett a raktárunkba a visszatérítésre 14 napunk van.

FONTOS!

A visszaküldött terméket csak akkor fogadjuk el, ha nem volt használatba véve és az eredeti címkével van ellátva. Amennyiben levágod a termékről az eredeti címkét, az már nem új termék, így nem tudjuk azt visszavenni!

Ha egy terméket úgy kapunk meg, hogy használat nyomai látszódnak rajta, úgy a terméket visszaküldjük a feladó részére.

Amennyiben eredeti, kifogástalan állapotban kerül(nek) vissza hozzánk a termék(ek), a jóváhagyást követően visszautaljuk a vételár(uk)at a visszaküldési formanyomtatványon feltüntetett bankszámlaszámra vagy visszautaljuk a rendeléskor kifizetett bankkártyára.

A VISSZAKÜLDÉS DÍJA

1. A visszaküldés a vevő költségére történik, kivéve, ha nem azt a terméket, vagy azt a színű terméket kapta, amit rendelt. Ha ilyet tapasztal, jelezze ügyfélszolgálatunkon és ingyenesen kicseréljük a terméket.

2. Ha a visszaküldés azért történik, mert nem tetszik a termék, akkor a visszaküldés díja a vevőt terheli.

Amennyiben nem eredeti állapotában kerül(nek) vissza hozzánk a termék(ek), nem áll módunkban visszautalni a vételár(uk)at és portósan visszaküldjük!

A CSOMAGOT ERRE A CÍMRE CÍMEZZE:

Plazabox.hu webáruház

JURECSKA SZILVIA E.V. 

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 5. 3/1. (7-es kapucsengő)

A részünkre küldött utánvétes, portós csomagot nem áll módunkban átvenni.

Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk:

Telefon: +36702096246

E-mail: ugyfelszolgalat@plazabox.hu

Szállítási díjak

Szállítási módok és díjak:

 

GLS házhozszállítás: 1390 Ft, 30000 Ft rendelési összeg felett ingyenes.

 

GLS Csomagautomata vagy Csomagpont: 890 Ft, 30000 Ft rendelési összeg felett ingyenes.

 

Foxpost csomagautomata: 990 Ft, 30000 Ft rendelési össeg felett ingyenes.

 

MPL csomagautomata: 2500 Ft

 

MPL házhozszállítás: 2990 Ft

 

Utánvétes fizetési módban minden esetben 390 Ft kezelési költséget kell megfizetni.

 

Magyarországon megrendelt árukat csak 18. életévüket betöltött személyeknek szállítunk ki, kizárólag magyarországi címre.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő

Jurecska Szilvia E.V. 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1. ugyfelszolgalat@plazabox.hu , www.plazabox.hu

A Webáruházban való vásárláshoz a Vevő adatokat ad meg és hozzájárul az adatai kezeléséhez. Az adatait a Plazabox.hu webáruház kezeli. 

A Vásárló a regisztrációval elfogadja azt, hogy megadott személyes adatait a Webáruház munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy azok törlését kérheti írásban, az Eladó e-mail címére küldött levélben.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) (a „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az Adatkezelő által fenntartott Webáruház (plazabox.hu), a továbbiak: Webáruház, Webshop) működtetése során a Webáruházban regisztráló, és azon keresztül vásárlást folytató, továbbá a honlapot meglátogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webáruházon keresztül megvalósuló regisztrációval, vásárlásokkal, a hírlevelek küldésével, továbbá a plazabox.hu mint webáruház használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Jurecska Szilvia E.V.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1.

Levelezési cím, panaszkezelés: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1.

E-mail: ugyfelszolgalat@plazabox.hu

Telefonszám: +36 (70) 2096246

Weboldal: https://plazabox.hu

Tárhelyszolgáltató:

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

Az adatkezelés célja: 

A Webáruházon történő vásárláshoz szükséges regisztráció végrehajtása, az érintettek mint vevők által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése.

Regisztráció:

A webáruházban való böngészéshez és megrendeléshez nem kell regisztrálni. A regisztráció mindenkinek önkéntes. A Vásárló a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Eladót azok tárolására, kezelésére. A Vásárló a regisztrációval feljogosítja az Eladó arra, hogy megadott személyes adatait az Eladó munkatársainak, továbbá a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A Vásárló a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy azok törlését kérheti írásban, az Eladó e-mail címére küldött levélben. A Vásárló a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Eladónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Eladó jogosult a regisztrált Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vásárlóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa a Honlappal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Vásárló kereskedelmi jellegű ajánlatok megküldéséhez és hírlevél fogadásához a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

Az adatkezelés helye: az adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Az adatok megőrzésének ideje: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

 

Hírlevél küldés:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az Érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről az üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a hírlevél alján található leiratkozásra kattintással tehet meg.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Cookie-k:

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat ("Cookie", "Süti") helyez el a Felhasználó Eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek mellett az Adatkezelő statisztikai adatgyűjtés céljából Google Analyticst használ, ami sütiket helyez el az Ön böngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára, hogy mit látogatott az oldalon. Ezek a sütik személyes adatot nem tárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az érintett a honlapon.

Az érintett hozzájárulása szükséges:

A "Hozzájárulok" gombra kattintva az érintett hozzájárulását adja a cookie elhelyezéséhez.

Kapcsolat

E-mail: 

ugyfelszolgalat@plazabox.hu

 

Telefon:

+36702096246 H-P: 9-18

 

Vásárlási tudnivalók
Jótállás, szavatosság

1.14. Garancia, jótállás

Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Ha a termékek használata során bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük értesítsen minket e-mailben az  ugyfelszolgalat@plazabox.hu címen, vagy telefonon a +36 70 209-6246 - os számon. Garanciális probléma esetén a terméket a Vevő saját költségére küldi vissza Webáruház címére. Cím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1. Amennyiben a reklamációt jogosnak ítéljük meg, a következőképpen járunk el: Ha javítható a hiba, azt Webáruház kijavítja és a javított terméket saját költségünkre visszajuttatjuk Vevőhöz. Ha nem javtható a hiba, akkor kicseréljük a terméket, vagy visszautaljuk annak vételárát. Visszatérítést csak bankszámlára tudunk küldeni, postai címre pénzt nem küldünk.

A termék nem rendeltetésszerűen használt okokból keletkezett sérülése miatt reklamációt nem fogadunk el. Vitás esetekben független laboratóriumban vizsgáltatjuk be a terméket, ahol szakvéleményt készítenek róla. Vitás eset lehet az, amikor nem lehet eldönteni, hogy a termék használatból eredően, nem rendeltetésszerű használattal sérül, vagy kopik meg. Ilyenek lehetnel a bőröndök kerekeinek kopása, a táskák sarkainak kopása, a termék színének fakulása, a termék egy helyen való kopása, cipzárak meghibásodása, stb. 

A termék garanciális érvényesítésének módja a visszaküldés. Terméket csak eredeti címkével és az eredeti számlával, nyugtával lehet visszaküldeni. Ezek hiányában nem áll módunkban a garanciás igényt elfogadni.

A garanciális problémával visszaküldött terméket továbbítjuk a forgalmazónak/gyártónak, aki a jogszabályok betartása mellett gondoskodik a termék kijavításáról. A garanciális javítások átfutási ideje 1-2 hét, de forgalmazó fenntartja a jogot ez időtartam hosszabb meglétéről is.

Csere, vagy pénzvisszafizetés: Csak azokra a termékekre vonatkozik, ahol bebizonyosodik, hogy a keetkezett hiba rendeltetésszerű használat mellett keletkezett.

Kellékszavatosság

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén a Felhasználó kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A szavatosság csak a gyártási hibákra terjed ki és nem tartalmazza a nem megfelelő használatból eredő károkat (úgy, mint szokatlan elemekkel való közlekedés), hanyagság, baleset, kopás, extrém hőmérséklet, oldószerek, savak, víz, a termék normál elhasználódása, vagy szállítási károk (például légitársaságok által).

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama a termék vételárának függvényétől függ: 10.000 forint vételár alatt - 6 hónap, 10.000 – 100.000Ft vételár esetén 1 év, 100.001 – 250.000Ft vételár esetén 2 év, 250.000Ft vételár felett pedig 3 év kötelező jótállás jár az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.


Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?


A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


A szavatossági igény esetén történő eljárás:

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A garancia vonatkozik:
Anyaghibára, gyártói hibára. (pl rossz cipzár)

A garancia nem vonatkozik:
A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódásból, és a nem rendeltettésszerű használatból adódó hibákra, kopásokra, stb. A garancia nem vonatkozik harmadik személyek (légitársaságok, illetve más szállítók...) által okozott károkra, melyek a nem megfelelő kezelés következményei. Kérjük, utazás során vizsgálja meg bőröndjét, utazótáskáját és ha hibát talál, jelentse be kártérítési igényét az Önt utaztató társaságnál a tőlünk emailben kapott számlával. 

Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszoljuk. 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint , illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.huOnline adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Rendelés menete

Webáruházunkban lehetőség van regisztráció nélkül, illetve regisztrációval is vásárolni.

Webáruházunk kényelmes és gyors használatához ajánlott a regisztráció, hiszen ilyenkor nem kell megadni újra és újra a szállítási adatokat.

A termék kiválasztása

Miután a megfelelő kategóriából kiválasztotta a terméket, azt a "KOSÁRBA" gomb megnyomásával helyezheti a kosárba.

Ekkor a rendszer felajánlja, hogy tovább szeretne még válogatni, vagy egyből irányítsa Önt a kosárhoz.

A "TOVÁBB A KOSÁRHOZ" kiválasztása után eljut a kosárhoz, ahol megtekintheti a terméket/termékeket. Itt ellenőrizheti a mennyiségeket és az árakat és ha van, kuponkódot is meg tud adni, mellyel a rendszer kedvezményt ad a vételárból.

A "MEGRENDELÉS" gombra kattintva lehetőség van regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolni.

Itt kattintson a megfelelő gombra.

Kattintson a "TOVÁBB" gombra, ez után pedig válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot és a fizetési módot.

Kattintson ismét a "TOVÁBB" gombra és ellenőrizze az adatokat. 

Ha mindent megfelelőnek vél, kattintson a "MEGRENDEL" gombra, ezzel a megrendelése befejezettnek tekinthető.

A megrendelés leadását követően kapni fog egy megerősítő e-mailt is, a megrendelés részleteivel.

Ezután elkezdjük a megrendelésének összeállítását és csomagolását, majd átadjuk azt a futárszolgálatnak.

A futárszolgálat e-mailben értesíti Önt a kézbesítés várható időpontjáról, valamint egy linket is talál ebben az e-mailben, amivel nyomon követheti a csomag aktuális útját.

 

Visszaküldés/csere

MIT TEGYÉL, HA VISSZA SZERETNÉD KÜLDENI A RENDELT TERMÉKET?

A Vevő és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt terméket.

A termék árát utalással térítjük vissza!

HA NEM AZT KAPTAD, AMIT RENDELTÉL:

Vedd fel velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben a csere/visszaküldés szállítási költségét mi álljuk. 

HA AZT KAPTAD, AMIT RENDELTÉL, DE NEM TETSZIK ÉS SZERETNÉD KICSERÉLNI:

Ebban az esetben a szállítási díjat Neked kell megfizetni. A szállítási költség utánvétként fizetendő a futárnál. Díja: táska esetében 1990 Ft, bőrönd esetében 2490 Ft.

A futárt mi küldjük a Te címedre. A futár viszi a csere terméket, Te pedig oda adod neki, amit vissza szeretnél küldeni nekünk. 

Neked nem kell címkét nyomtatni, azt a futár fogja vinni és felragasztani a csomagra.

Amint az áru visszaérkezik a Szolgáltató címére, annak vételi összegét a Szolgáltató köteles 14 napon belül visszautalni Vevő részére.

FONTOS! Kérjük, hogy a visszaküldeni kívánt terméket úgy csomagold be, ahogyan azt megkaptad. Csak sértetlen és eredeti csomagolásában visszaküldött terméket veszünk át.

A cseretermékkel kapcsolatban hívj minket telefonon a +36 70 209-6246-os számon munkanapokon 09:00 és 18:00 óra között, vagy írj nekünk e-mailben az ugyfelszolgalat@plazabox.hu címre.

Kérjük add meg bankszámlaszámod külön papírra írva és a csomagba helyezd bele. A számlát is küldd vissza részünkre, anélkül szintén nem tudjuk visszavenni a csomagot!

CÍMÜNK, AHOVÁ VISSZAKÜLDHETED A CSOMAGOT:

Jurecska Szilvia E.V.

4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. 3/1. 7-es csengő

Át nem vett csomagok

A megrendelt, de lemondani kívánt csomagot mielőbb szíveskedjen jelezni nekünk az ugyfelszolgalat@plazabox.hu e-mail címre, vagy a +36 70 209-6246-os telefonszámra. A csomag lemondását csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a lemondási szándékáról még a feladás előtt tájékoztat minket. Mivel rövid szállítási határidővel dolgozunk, a csomagok a rendelés napján vagy legkésőbb az azt követő munkanapon kerülnek feladásra. 

A futárszolgálatnak már átadott csomag lemondását nem áll módunkban teljesíteni! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a merendelés leadásával, felek között, a jogszabály értelmében, elektronikusan kötött szerződés keletkezik. Ez mindkét fél részéről jogokat és kötelezettségeket von maga után. Eladó köteles a megrendelt csomagot elküldeni Vevő részére. Vevő köteles a megrendelt csomagot kifizetni és átvenni.

Mivel minden feladott csomag után, az Eladónak csomagolási és szállítási díja keletkezik, ezért minden át nem vett csomag után, Vevő 2000 Ft díjbekérőt állít ki és küld el Vevő részére. A díjbekérő megfizetése hiányában, a követeléskezelői díj megfizetése is Vevőt terheli. Erre azért van szükség, mert az át nem vett csomagok miatt Vállalkozásunknak meg nem térített költsége keletkezik.

Célunk, hogy tisztességes és kölcsönösen elégedett Eladó - Vásárló kapcsolatot hozzunk létre.